Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Οι "οντότητες" που αναφέρονται στα κείμενα του Οργανισμού


Στα κείμενα του Δημόσιου Οργανισμού Του Ενός Λαού γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες "οντότητες", η φύση των οποίων γίνεται αντιληπτή από τον αναγνώστη μόνο ύστερα από μια επίμονη και παρατεταμένη μελέτη αυτών των κειμένων. Μέχρι να καταλάβει ο αναγνώστης ποιες ακριβώς είναι αυτές οι "οντότητες" που συναντάει στις γραμμές αυτών των κειμένων, αδυνατεί να κατανοήσει σε ικανοποιητικό βαθμό ολόκληρο το κείμενο.

Οι "οντότητες", λοιπόν, είναι οι εξής:

Ο Ένας Λαός – Πρόκειται για το σύνολο των κατοίκων αυτού του πλανήτη. Ο Δημόσιος Οργανισμός Του Ενός Λαού βλέπει όλους τους ανθρώπους αυτού του κόσμου σαν ισότιμα όντα, με αναφαίρετο το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας και κυριαρχίας, αλλά και της ανάκτησης του φυσικού πλούτου που τους αναλογεί από το σύνολο του πλούτου που οι εξουσιαστικές δυνάμεις έχουν συσσωρεύσει, μέσω της καταλήστευσης της ανθρωπότητας και του πλανήτη.

Ο Δημιουργός  Είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος και του Ανθρώπου, με τη συμβατική, παραδοσιακή έννοια. Στο σύστημα των ιδεών του Δημόσιου Οργανισμού Του Ενός Λαού ο Δημιουργός είναι ο μόνος παράγων που ορίζει, ή έχει ορίσει εξ αρχής ("prime", "zero point"), τον τρόπο και τις αρχές διαβίωσης των ανθρώπων, στη βάση της ισοτιμίας, της ελευθερίας και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο και προς τον Πλανήτη.

Ο Πλανήτης  Ο πλανήτης Γη, νοούμενος ως έλλογη οντότητα, που φιλοξενεί επάνω του την ανθρωπότητα, εξαρτάται από αυτήν για την επιβίωσή του και χορηγεί σ' αυτήν τους πόρους για τη δική της επιβίωση.

Οι Δυνάμεις Που Ήσαν  Το σύνολο των σκοτεινών δυνάμεων, που διαχρονικά κυριάρχησαν στον πλανήτη, δυναστεύοντας την ανθρωπότητα και ληστεύοντας τόσο αυτήν, όσο και τους πόρους του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι Δυνάμεις Που Είναι  Οι φωτεινές δυνάμεις που αναπτύσσονται μέσα στην παγκόσμια κοινωνία και υψώνουν ανάστημα, διεκδικώντας την απελευθέρωση της ανθρωπότητας και την αποκατάσταση της φυσικής τάξης και ισορροπίας, μέσω της επαναφοράς σε ισχύ του Νόμου του Δημιουργού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου